CIUTAT FLOTANT. Pavelló d'Andorra: MÉS ENLLÀ DE LA VISIÓ. Biennal de Venècia, 54 edició: ILLUMINAZIONI.

Venècia -ciutat sobre l’aigua / Andorra -ciutat sobre els núvols

Presento especialment per Venècia una visió utòpica de la meva ciutat ,descoberta en el reflexe del mirall còncau. Selecciono aquest mirall perquè mostra l’ imatge poètica que encaixa en el meu imaginari de recerca, de formes noves de percebre o fer evident una realitat ja existent, intuïda o imaginada per mi i per altres persones abans que jo. Una visió arquitectònica nova. Una escapatòria d’aquest espai vivenda, alliberat del referent d’horitzó, restant al seu lloc un altre referent espaial el del perímetre circular del mirall còncau .

He seguit un procés de treball ,que ha consistit en una deriva per Andorra en la busca i captura de les proves fotogràfiques, la documentació objectiva de l’existència de Ciutat Flotant . Perquè ara puc confirmar que aquesta ciutat primerament per mi va ser imaginada, ara no es així, ara esta viva i present, en el reflex d’un mirall . El resultat són imatges on es desdobla la realitat, invertint el desdoblament.

 

IMATGE 1- PROVA DE L'EXISTÈNCIA DE CIUTAT FLOTANT   fotografia 300x280 cm

 

  

 

IMATGE 2 - PROVA DE L'EXISTÈNCIA DE CIUTAT FLOTANT fotografia 300x280 cm

 

 

 

IMATGE 3 - PROVA DE L'EXISTÈNCIA DE CIUTAT FLOTANT fotografia 300x280 cm