INTERVENCIO BEAUX-ARTS Nº22 AVRIL 1994

CONSEILS GENERAUX DE SOUMISSION

No es més que un recull de les normes que arribaven de direcció, que en els darrers mesos es van anar fent molt freqüents. Les vaig publicar agrupades en aquest número de la revista de l’escola en les pàgines centrals, el format era el mateix del imprès del que elles van ser extretes.

Pretenc fer pales que sota una falsa aparença de seguritat s’amaga l’eina de control.