PROJECTE ESPAI VITAL. La meva habitació. París,1991

DESCRIPCIÓ:

Recobriment del espai amb paper. Anul·lant tota funcionalitat i deixant al descobert l’idea primària d’habitacle refugi. Passant d’un espai real a un espai imaginari.

En un segon temps, extreure el recobriment de paper amb 5 parts, les 5 cares de l’habitació, aquestes parts fora del seu context, esdevenen el símbol d’aquest espai, espai simbòlic.

En un darrer temps, es converteix en objecte¸presentació dins d’una maleta. On l’espai esdevé espai mòbil.