OMBRA. París, 1992

DESCRIPCIÓ:

Presentar el cos com artefacte. Relacionar la projecció de l’ombra amb l’objecte maniquí.